شماره تلفنهای شرکت :

 تلفن : (10خط ویژه)55069021         فاکس : 55061948

 

نام واحد

مسئول

شماره داخلی

مدیریت

آقای صنیعی فر

106 -107 - 108

واحد بازرگانی

خانم دینی - خانم بابایی

109

واحد مالی

خانم زردی

121

واحد تدارکات

آقای هاتفی

134 - 137

واحد کنترل کیفیت

آقای گنجیان

138

واحد IT

آقای هاشمی 

143

استخدام نیرو

خانم وکیلی – خانم نورسی

146

واحد فروش

خانم دینی

109

تضمین کیفیت

خانم رضاسلطانی

135

صدور چک

خانم محمدی

115

واحد طراحی و نقشه کشی

آقای میرعابدین

144-145

واحد فنی

آقای کاشفی

145

 دفتر مرکزی :

تلفن : 81 -22905380                  فاکس : 22250356