شماره تلفنهای شرکت :

 تلفن : (10خط ویژه)55069021         فاکس : 55061948

 

نام واحد

مسئول

شماره داخلی

مدیریت

آقای مهندس صنیعی فر

106 -107 - 108

واحد بازرگانی

مهندس طاهری فر

109

واحد مالی

خانم زردی

121

واحد تدارکات

آقای هاتفی

134 - 137

واحد کنترل کیفیت

آقای گنجیان

138

واحد IT

آقای هاشمی 

143

استخدام نیرو

خانم وکیلی – آقای کرمی

146

واحد فروش

مهندس طاهری فر

109

تضمین کیفیت

خانم دولتی

135

صدور چک

خانم شمسیان

115

 دفتر مرکزی :

تلفن : 81 -22905380                  فاکس : 22250356